< Tillbaka

Om Mercus

Nyhet 2017-06-21

Mercus Yrkeskläder AB ingår som dotterbolag till Momentum Group AB (publ).

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,4 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan juni 2017.

Läs mer om Momentum Group-koncernen på www.momentum.group.

 

Mercus Yrkeskläder AB is part of the Momentum Group AB (publ).

Momentum Group is one of the leading resellers of industrial consumables and components, services and maintenance to professional end users in the industrial and construction sectors in the Nordic region. The Group has annual revenue of approximately SEK 5.4 billion and approximately 1,600 employees. Momentum Group AB’s class B shares are listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap since June 2017. Read more about the Momentum Group at www.momentum.group.
 
Mercus är en fullvärdig partner av funktionella yrkeskläder och skor på den svenska marknaden. Vi ingår i börsnoterade Momentum Group AB. 

Vår ambition är att göra våra kunders vardag enklare, säkrare och mer lönsam. Vi förser företag med ett komplett utbud av arbetskläder, yrkesskor, profilkläder och personlig skyddsutrustning samt tjänster inom närliggande områden. Vi har funnits sedan 1991 - år som tillfört både erfarenhet och kunskap till vår verksamhet. Vi har idag åtta butiker och är en av de större aktörerna i branschen. Vi har även e-handel och kan erbjuda kundunika weblösningar. Vår storlek gör att vi kan hålla ett bra sortiment utifrån våra kunders behov och har alltid ett bassortiment på lager. 

Vi märker plagg med er logotype genom transfertryck och brodyr. Vid speciella behov så tillverkar vi specialplagg, helt efter era önskemål. Allt genom vår egen produktionsenhet. 


Huvudkontor
Ringögatan 12, 417 07 Göteborg
+46 31 744 50 00
info@mercus.se
   
VD Ekonomichef
Mikael Peterson David Wahlund
+46 70 591 95 00 +46 76 134 69 34
mikael.peterson@mercus.se david.wahlund@mercus.se
   
Inköp
Peter Askerdal
+46 70 301 09 12
peter.askerdal@mercus.se
.
Marknad
Mia Wångmark
+46 70 787 10 55
mia.wangmark@mercus.se   Kvalitetspolicy

MERCUS Yrkeskläder eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitets-arbete genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna. Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet. Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning. Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall B&B TOOLS-koncernen stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att, i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt i syfte att vara en attraktiv och konkurrens-kraftig arbetsgivare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp och är därigenom ett viktigt konkurrensmedel och en strategisk fråga. Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet skall efterlevas, för att förebygga skador och ohälsa. Företagets arbetsmiljö, som inbegriper såväl fysiska som psykosociala faktorer, skall kännetecknas av engagemang, effektivitet, förändringsvilja och ansvarstagande.

Arbetsmiljön skall

  • präglas av ett engagerat ledarskap och god kompetens i alla befattningar
  • kännetecknas av respekt och tillit för varandra samt stimulera framgångsvilja
  • inbegripa ständigt förbättrad hantering av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda
  • skapa förutsättningar för bättre prestationer samt personlig och yrkesmässig utveckling
  • medföra decentraliserat och personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet, bl.a. genom att följa bestämmelser, rutiner och beslut

 

Ladda ner certifikat:

Code of Conduct

ISO-certifikat Mercus